There is big and little changes in our life. Big and little horses. Bringing knowledge and awereness in our lives. Im thankfull from that. That my little things are big to me today and big things what are not worth can be so little to me today.
Elämässä on isoja ja pieniä muutoksia. isoja ja ja pieniä hevosia. Tuomassa tietoa ja tietoisuutta elämiseemme. Olen kiitollinen siitä, että tänä päivänä pienet asiat ovat suuria minulle ja suuret merkityksettömät pieniä.
https://www.youtube.com/watch?v=gZtAJrQd9Z0

IMG_4270.jpg